MATEM Trichoderma (ไตโครเดอร์มา) ชนิดผง พร้อมใช้ ช่วยป้องกัน ควบคุมเชื้อราร้ายที่ก่อให้เกิดโรคพืช พร้อมช่วยบำรุงดิน และต้น


MATEM Trichoderma (ไตโครเดอร์มา) ชนิดผง พร้อมใช้


ขนาด: 100 กรัม / ถุง

// Speacial offer //
พิเศษ 3 ถุง จากราคา 240 บาท ลดเหลือ 200 บาท

ราคา ฿ 80

✔️ เลือกช่องทางการสั่งซื้ออื่น


รายละเอียดสินค้า

ไตรโคเดอร์มา คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร ?? อ่านเพิ่ม >> คลิก <<

วิธีการใช้งาน และอัตราส่วนผสมน้ำ

ารใช้งานหากต้องการให้ได้ผลดี จึงเป็นลักษณะการใช้เพื่อป้องก้น ก่อนการเกิดโรคต่างๆ หากในระยะที่ติดเชื้อ หรือเกิดโรคแล้วจะควบคุมได้ค่อนข้างยากกว่า ดังน้้นการใช้งานในช่วงที่ระบาดจึงต้องมีความถี่ และใช้ควบคู่กับการดูแลด้านอื่นๆ

 • กระตุ้น และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของพืชให้แข็งแรง ต้านทานโรคได้ดี
 • ควบคุม ยับยั้ง เข้าทำลาย เชื้อราร้ายต่างๆ ที่ก่อให้เกิดโรคกับพืช
 • ช่วยย่อยสลาย อินทรีย์วัตถุในดิน เพื่อเพิ่มธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์
 • ปรับเปลี่ยนธาตุอาหารในดิน เพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ดี
 • ช่วยกระตุ้นให้พืชแข็งแรง ต้านทานโรค และมีผลผลิตที่ดี
 • ช่วยปรับโครงของดินที่ มีสภาวะดินเสื่อม ที่เเป็นสาเหตุให้พืชอ่อนแอ และเกิดโรคได้ง่าย


การใช้งาน

 • ใช้คลุกเมล็ดพันธุ์ เพื่อป้องกันโรคที่อาจติดมากับเมล็ดพันธุ์
 • รองก้นหลุม ที่ต้องการปลูกพืช
 • ผสมกับวัสดุปลูก ดินปลูก หรือปุ๋ยหมักต่างๆ
 • ผสมน้ำการฉีดพ่นตามใบ ต้น หรือดิน หรือรดโคนต้น
 • โรยหน้ากระถาง หว่านลงดิน หรือแปลงปลูก

**หากผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดต่อครั้ง ไม่ควรผสมทิ้งไว้ เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพลดลงได้

ข้อจำกัดในการใช้งาน

 • ไม่ควรใช้งานในช่วงที่แสงแดดจัด อากาศร้อน เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพลดลง เนื่องจากเชื้อตาย
 • ก่อนใช้งาน รดน้ำให้ดินมีความชื้นพอเหมาะ หรือแฉะจนเกินไป
 • ไม่ควรใช้งานร่วมกันกับสารเคมี เพราะอาจเข้าไปยับยั้ง หรือทำให้เชื้อตาย และหมดประสิทธิภาพได้ **หากมีความจำเป็นต้องใช้งานสารเคมี ควรเว้นระยะในช่วง 7-10 วัน ก่อน หรือหลังการใช้เชื่อราไตรโคเดอร์มา
 • ไม่ควรใช้กับการเพาะเห็ด เพราะเชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราที่กินเชื้อราเป็นอาหาร ( ซึ่งเห็ดเป็นพืชอยู่ในกลุ่มรา )

คำแนะนำสำคัญในการใช้คือ ไตรโครเดอร์มาเหมาะกับพืชที่ยังไม่แสดงอาการของโรค ใช้เพื่อป้องกันจะได้ประสิทธิภาพดีกว่าโดยสามารถใช้ได้ตั้งแต่ ระยะเพาะเมล็ด การเตรียมต้นกล้าพืช

หากพืชแสดงอาการของโรคแล้ว ให้เพิ่มความถี่ในการใช้งาน แต่หากมีการระบาดรุนแรง อาจไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ทันท่วงที จึงจำเป็นต้องใช้วิธีอื่นๆ เข้าร่วมด้วย

อัตราส่วนการผสมโดยประมาณ
ปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะ เท่ากับ 10-12 กรัม โดยประมาณ
ปริมาณ 1 ช้อนชา เท่ากับ 2-3 กรัม โดยประมาณ

น้ำ / ลิตรหน่วยตวง / กรัมหน่วยตวง / ช้อนชาหน่วยตวง / ช้อนโต๊ะ
20100 กรัม35-45 ช้อนชา10-12 ช้อนโต๊ะ
1050 กรัม25-30 ช้อนชา5-6 ช้อนโต๊ะ
533 กรัม10-12 ช้อนชา 2-3 ช้อนโต๊ะ
15 กรัม2-3 ช้อนชา1/2 (ครึ่งช้อนโต๊ะ)