วิธีการขยายพันธุ์ กระบองเพชร (Cactus) ไม้อวบน้ำ


การวางใบ ชำใบ เพื่อขยายพันธุ์ ไม้อวบน้ำ กุหลาบหิน ซัคคิวเลนท์ ( SUCCULENT )… See More

วิธีผสมเกสร ยิมโน แคคตัส (GYMNOCALYCIUM) แบบปาดดอก ตอนดอกหุบ ให้มีเมล็ด … See More

ชำหน่อ กระบองเพชร แคคตัส (Cactus) ง่ายๆ ด้วยเม็ดดินเผา (POPPER) … See More

เพาะเมล็ด เพาะต้นอ่อน กระบองเพชร แคคตัส ( Cactus) ไม้อวบน้ำ… See More

วิธีทำให้กระบองเพชร แคคตัส ( Cactus) มีเมล็ด ติดฝักโดยผสมเกสร… See More

ล่อราก ชำหน่อ ยิมโนด่าง : รีวิว วัสดุใช้ และการล่อรากแบบปิด ( GYMNOCALYCIUM … See More