การปลูก เลี้ยง วิธีดูแล กระบองเพชร ไม้อวบน้ำ CACTUS แคคตัส


HILIGHT

การเลี้ยง และปลูก กระบองเพชร แคคตัส (Cactus) ไม้อวบน้ำ กุหลาบหิน (Succulent) นั้น มีขั้นตอนและการดูแลที่ไม่ยาก เลี้ยงง่าย ใช้เวลาดูแลไม่มาก ขอแค่เราเข้าใจลักษณะสายพันธุ์ ธรรมชาติ สภาพแวดล้อม ที่จะทำให้เขาเจริญเติบโตได้ เพียงเท่านี้ เขาก็จะแข็งแรง สมบูรณ์ และสวยงาม