โรค อาการป่วย การรักษา กระบองเพชร แคคตัส Cactus ไม้อวบน้ำ


HILIGHT

โรค และอาการป่วยของ กระบองเพชร (แคคตัส) หรือพืชสกุลไม้อวบน้ำ มีสาเหตุหลักๆ อยู่ 3 ประการ ที่ทำให้เกิดโรค และอ่อนแอ คือ ศัตรูพืช สภาพแวดล้อม ฤดูกาล หากเราสามารถรับมือได้ ต้นไม้ของเราก็จะงดงามสดใส ไร้โรครบกวน