MATEM POWER อาหารจานด่วนบำรุงพืช อินทรีย์ ออแกนิค ชนิดน้ำ แบบเข้มข้น ใช้รดทางราก และพ่นทางใบ


🎯ปริมาณ และวิธีการใช้งาน

การผสมแบบเข้มข้น รด หรือให้อาหารทางราก 5 ml ต่อน้ำ 5 ลิตร
การผสมแบบอ่อน ฉีดพ่น หรือให้อาหารใบ 1- 2 ml ต่อน้ำ 5 ลิตร ควรให้เวลาแดดอ่อน ช่วงเวลาเช้า 6.30-8.30 น. หรือ 17.30-18.30 น.
สามารถใส่ขวดน้ำหยด และปักไว้โคนต้น เพื่อให้ต้นค่อยๆ ดูดซึมได้สม่ำเสมอ

*** ไม่ควรให้ในช่วงที่แดดจัด ( มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการไหม้ และในเวลากลางคืน ( พืชดูดซึมสารอาหารทางใบได้แต่ประสิทธิภาพลดลงเป็นอย่างมาก )
หากเป็นจำพวกไม้ด่างที่ โดยเฉพาะที่เป็นด่างขาว แนะนำให้รดทางราก ไม่ควรฉีดพ่นทางใบโดยตรง

***ควรให้หลังจากรดน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดความสิ้นเปลืองในการใช้งาน

🌿+ ไม้ผักสวนครัว กินใบ ผสมแบบอ่อน พ่นทางใบ ควรให้ 2-3 วัน ครั้ง และ ให้ทางราก 10-15 วัน ครั้ง
🌷+ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ใบ ไม้ฟอกอากาศ ผสมแบบอ่อน พ่นทางใบ ควรให้ 2-3 วัน ครั้ง และ ให้ทางราก 5-7 วัน ครั้ง
🍊+ ไม้ผล ควรให้ 5-7 วัน ครั้ง และในช่วงที่ติดดอก ออกผล ให้ทีขึ้นเป็น 2 วัน ครั้ง
🍃+ ไม้รากอากาศ ผสมแบบเจือจาง พ่นทางใบ ควรให้ 2-3 วัน ครั้ง
🌳+ ไม้ยืนต้น ไม้อวบน้ำ ไม้โขด กระบองเพชร  ผสมแบบอ่อน พ่นทางใบ ควรให้ 2-3 วัน ครั้ง หรือควรให้ 7-10 วัน ครั้ง
หากใช้ในการล่อราก กระตุ้นการเกิดราก ให้ผสมน้ำแบบอ่อน และแช่ทิ้งไว้ และหลังจากรากออกแล้วให้เปลี่ยนเป็นผสมแบบเข้มข้นและให้ปริมาณน้อย