MATEM Reboot มาเต็ม วัสดุปรับปรุง บำรุงดิน จากแร่ธรรมชาติ ดินร่วนซุย รากเดินดี ช่วยลดการใช้ปุ๋ย


MATEM Reboot วัสดุปรับปรุง บำรุง ดิน จากแร่ธรรมชาติ ช่วยรักษาสมดุลในดิน ปรับสภาพดินเสื่อม


ขนาด: 800 กรัม / ถุง

// Speacial offer //
พิเศษ 2 ถุง จากราคา 120 บาท ลดเหลือ 100 บาท

ราคา ฿ 60

✔️ เลือกช่องทางการสั่งซื้ออื่น


รายละเอียดสินค้า

วัสดุปรับปรุง บำรุงดิน จากแร่ธรรมชาติ ช่วยปรับสภาพ และเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก ช่วยลดความเป็นกรดในดิน จากการใช้สารเคมี ที่เป็นสาเหตุให้ดินขาดสมดุล จนทำให้ดินจับตัวเป็นก้อนดินเหนียว ขาดช่องว่างในดิน ที่จะทำให้อากาศถ่ายเท และเกิดการขาดออกซิเจนในดิน จนทำให้รากไม่สามารถชอนไช หาอาหาร รากเสื่อมสภาพ รากฝอยไม่เกิด จนทำให้ต้นไม่สามารถดูดซึมธาตุอาหารในดินได้ ต้นจะแคระแกร่น โดนโรคพืชโจมตีได้ง่าย และเมื่อราก หรือดินเสื่อมสภาพการใส่ปุ๋ยบำรุง ต้นก็ไม่สามารถดึงแร่ธาตุในปุ๋ยไปใช้ได้และการที่ดินเกิดการจับตัวเป็นก้อน การระบายน้ำก็ทำได้ยาก อาจทำให้เป็นสาเหตุรากเน่าในดิน

เมื่อต้นไม้อยู่ในสภาพดินเสื่อมนานๆ ก็จะทำให้ต้นอ่อนแอลง หรือยืนต้นตายได้ในที่สุด ซึ่งการรักษาสมดุลในดินนั้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ หากต้องการปลูกต้นไม้ในระยะยาว เพราะหากดินที่เสื่อมสภาพมากแล้วนั้น จะต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะกลับมามีความสมบูรณ์ได้

ซึ่งวิธีแก้ดินเสื่อม ดินกรด หรือดินตาย สามารถทำได้ • โดยใช้วัสดุปรับปรุงดิน • เพิ่มธาตุอาหารที่เป็นอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักลงไปในดิน • เติมจุลทรีย์ ( น้ำหมักต่างๆ ) ที่เหมาะกับการเพาะปลูกเพิ่มลงในดิน • เพิ่มวัสดุปลูกที่ช่วยเพิ่มช่องว่างในดิน เช่น แกลบดิบ แกลบดำ หินภูเขาไฟ ทรายหยาบ เพื่อช่วยให้ดินกลับมามีชีวิตอีกครั้ง

MATEM REBOOTมาเต็ม รีบูท ช่วยเรื่องอะไรบ้าง ??

ลดการจับตัวของดิน ช่วยเนื้อดินร่วนซุย • อากาศหมุนเวียน • รากได้ออกซิเจนดี • รากชอนไชได้ดี • รากดูดซึมสารอาหารได้ดี • ดินเก็บความชื้นดี ไม่ขังน้ำ • ตรึงปุ๋ยบำรุงให้อยู่ในดินได้นาน ทำให้ปุ๋ยอินทรีย์ละลายช้า ค่อยๆ ปล่อยธาตุอาหารให้ต้น ลดการถูกชะล้าง ทำให้ประหยัดการใช้ปุ๋ย • ปรับสภาพดินเสีย ดินกรด ดินตาย • เพิ่มธาตุอาหาร ช่วยให้ต้นแข็งแรง ต้านทานโรคได้ดี

ข้อควรระวังในการใช้งาน

การใช้งานควรให้ตามกำหนด และปริมาณเหมาะสมกับพื้นที่ หรือกระถาง เพื่อป้องกันการตรึงแร่ธาตุของปุ๋ยในดินมากไป จนไม่ปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับต้น

คำแนะนำการใช้งาน

  • 1 ช้อนชา ต่อ กระถาง 5 นิ้ว ( ปรับลดตามขนาดกระถาง ) โรยบนหน้ากระถางให้ห่างจากโคนต้น
  • หว่านลงหน้าแปลงดิน ก่อนทำการเพาะปลูก
  • รองก้นหลุมก่อนปลูก
  • ผสมก้บดินปลูก เพื่อช่วยเพิ่มธาตุอาหาร
  • ผสมกับปุ๋ยต่างๆ เพื่อลดการชะล้าง และตรึงปุ๋ยในดินให้นานขึ้น

ระยะเวลา : ทุกๆ 20-30 วัน / ครั้ง