ระวัง!! กระบองเพชร ไม้อวบน้ำ ผิวไหม้แดด จนเกิดแผล ในช่วงฤดูหนาวที่แสงแดดแรง

ฤดูหนาวที่มีแดด แสนจะรุนแรง มากพอที่จะทำให้ผิวของต้น กระบองเพชร ไหม้แดดได้ บางสายพันธุ์ไม่พบปัญหา อาทิ สกุลแมมมิลลาเรีย ด้วยขนหนามที่เป็นลักษณะแผ่ออก และบางสายพันธุ์ในช่วงฤดูหนาวก็จะสร้างปุยขนฟูขึ้นมา จึงช่วยบดบังให้แสงแดดไม่สามารถเข้าสู่ลำต้นได้โดยตรง

แต่ในบางสายพันธุ์ อาทิเช่น แอสโตร โลโฟ ที่มีลักษณะเป็นผิวโดยตรง ที่จะกระทบกับแสงแดดทำให้มีโอกาส ที่จะผิวไหม้แดดสูง และแผลที่เกิดจากการไหม้แดดนั้นจะกลายเป็นแผลเป็นติด ไม่สามารถรักษาได้ ต้องรอให้แผลไล่ลงโคนต้นอย่างเดียว

ถ้าเป็นสกุลยิมโน อาจจะเกิดการผิวแห้ง กระด้าง หรือถ้าเป็นไม้ด่าง ก็ยิ่งจะมีความไวต่อแสงแดดสูง อาจจะทำให้สีเปลี่ยนสีเพี้ยนไปบ้าง ต้องใช้ระยะเวลานานในการฟื้นฟู ให้ต้นกลับมาสมบูรณ์ดังเดิม

การดูแล กระบองเพชร ไม้อวบน้ำ ในฤดูหนาว สิ่งที่เราอาจจะต้องให้ความสำคัญเพิ่มขึ้น คือ

☀️ การปรับแสง ให้เหมาะสมกับต้นไม้ของเรา อาจจะเพิ่มชั้นของสแลน เพื่อลดความเข้มข้นของแสง✔️ ดูทิศทางของแสงที่ปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาล หาตำแหน่งวางให้เหมาะสม กับแต่ละสายพันธุ์ที่ต้องการแดด

💧 ปรับการให้น้ำให้เหมาะสมกับฤดู ใช้การโชยน้ำ เพื่อช่วยลดอุณหภูมิในดิน และผิวต้น ซึ่งไม่ควรทำในขณะที่แดดแรงจัด แนะนำให้ทำในช่วงเย็น
 
🌡️ ไม่ควรยกไม้ไปตากแดดแรง หลังรดน้ำทันที ในกรณีที่ปลูกในที่แสงน้อย ต้นอ่อนที่เพิ่งเจริญเติบโตจากการเพาะ ต้นที่เพิ่งทำการเปลี่ยนกระถาง หรือปรับสภาพการเลี้ยง หากยกไปตากแดดที่แรง และอุณหภูมิจะเปลี่ยนฉับพลัน จะทำให้ต้นปรับสภาพไม่ทัน จนตายได้

ที่สำคัญต้องค่อยหมั่นสังเกต หากไม้เกิดการไหม้แดดแล้ว ควรจะต้องนำมาพักและทำการรักษาโดยทันที
วิธีการดูแลรักษา >> กระบองเพชร ต้นย่น ซีดเหลือง มีแผลบริเวณผิว เกิดจากอาการไหม้แดด ขาดน้ำ จะต้องรักษา ดูแล ยังไง?