สายพันธุ์ กระบองเพชร แคคตัส Cactus ไม้อวบน้ำ วิธีขยายพันธุ์ การเลี้ยงและดูแล


HILIGHT

สายพันธุ์ กระบองเพชร แคคตัส (Cactus) ไม้อวบน้ำ กุหลาบหิน (Succulent) นั้น มีแยกย่อยจากตระกูลหลักมากมายหลายชนิด ซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็น กระบองเพชร หรือไม้อวบน้ำ เหมือนกัน แต่การเลี้ยง และดูแลก็มีความแตกต่างกันไปตามแต่ละชนิด หากเรามีความเข้าใจ และมีความรู้เกี่ยวกับแต่ละสายพันธุ์ จะทำให้เราเลี้ยงและดูแลได้ง่ายขึ้น