กระถางเซรามิกเคลือบ 4 นิ้ว สี่เหลี่ยม ขอบหนา สีขาวมุก


square-_ceramic_pot_16_9กระถางเซรามิกเคลือบสี่เหลี่ยม ขอบหนา สีขาวมุก
ขนาด 4 นิ้ว สูง 3.8 นิ้ว

ราคา 55 บาท

น้ำหนักประมาณ 40 กรัม / ใบ
** ราคาสินค้าไม่รวมค่าจัดส่ง**
สั่งซื้อผ่าน Facebook1_V7RXLq9cs33bTsRZYMBpKgLinebutton
square-_ceramic_pot_16_9

กระถางเซรามิก 3 นิ้ว สี่เหลี่ยม สีขาวครีม


ceramic_pot_square.jpg
กระถางเซรามิกเคลือบ ใช้ปลูกแคคตัส ต้นไม้ สี่เหลี่ยม สีขาวครีม
สินค้ามี 2 แบบ แบบก้นเหลี่ยมตรง และก้นโค้งมน
———————–
ceramic_pot_square_curve.jpgกระถางเซรามิก 3 นิ้ว สี่เหลี่ยม ทรงก้นโค้งมน 
ขนาด 3 นิ้ว สูง 3 นิ้ว

ราคา 45 บาท

น้ำหนักประมาณ 00 กรัม / ใบ
** ราคาสินค้าไม่รวมค่าจัดส่ง**
สั่งซื้อผ่าน Facebook1_V7RXLq9cs33bTsRZYMBpKgLinebutton
ceramic_pot_square_straight.jpg
กระถางเซรามิก 3 นิ้ว สี่เหลี่ยม ทรงก้นเหลี่ยมตรง 

ขนาด 3 นิ้ว สูง 3 นิ้ว

ราคา 45 บาท

น้ำหนักประมาณ 00 กรัม / ใบ
** ราคาสินค้าไม่รวมค่าจัดส่ง**

สั่งซื้อผ่าน Facebook1_V7RXLq9cs33bTsRZYMBpKgLinebutton

ceramic_pot_square