วิธีการตัดแต่งราก กระบองเพชร (แคคตัส) ก่อนลงปลูก


ในการปลูกแคคตัส สิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือ การตัดแต่งรากไม้ก่อนนำลงปลูก การตัดแต่งรากนั้นจะเป็นการตัดเอารากฝอยออกให้เหลือแต่รากแก้ว และก็เล็มปลายรากแก้วด้วย ซึ่งในการตัดรากแก้วน้้น ตัดได้หลายรูปแบบตั้งแต่สั้นจนกุด หรือเหลือปลายรากยาว 1-1.5 เซนติเมตร

Trim-cactus-root.png

วีดีโอการตัดแต่งรากกระบองเพชร แคคตัส ไม้อวบน้ำ

แล้วการตัดแต่งรากแคคตัสก่อนปลูกจำเป็นหรือไหม??
การรื้อกระถางนั้นส่งผลกระทบต่อระบบราก ซึ่งจะทำรากฝอยมีโอกาสตายสูง ถ้าหากเรานำไม้ลงปลูกเลยโดยที่ไม่มีการตัดแต่งราก

รากฝอยที่ตายนั้น จะเกิดการเน่าหมักหมมในดิน ซึ่งอาจจะนำพาแมลงมากัดกินรากที่เน่า หรือมีโอกาสเกิดทำให้เกิดเชื้อราในดินค่อนข้างสูง

อีกทั้งยังส่งผลให้แคคตัสฟื้นตัวได้ช้ากว่ เพราะการตัดแต่งรากนั้น จะเป็นการกระตุ้นให้ต้นสร้างรากใหม่ที่แข็งแรง แทนรากเก่าที่มีการเสื่อมสภาพทำให้การดูดซึมอาหารไปเลี้ยงต้นได้ไม่ดี ส่งผลให้แคคตัสเหี่ยวและโคนต้นยุบ หรือชะงักการเจริญเติบโต

หลังจากาการตัดแต่งรากแล้ว ควรพักไม้อย่างน้อยไว้สัก 3 -7 วัน ก่อนนำไปปลูกเพื่อให้แผลที่รากนั้นแห้งดีเสียก่อน