ชุดอุปกรณ์ปลูกต้นไม้ พลั่ว ส้อม Set Kit ด้ามจับไม้


ชุดอุปกรณ์ปลูกต้นไม้ พลั่ว ส้อม SET KIT

ขนาด: 3 ชิ้น / 1 ชุด


รายละเอียด

ชุดปลูกต้นไม้ ทั้งเซต 3 ชิ้น พลั่วกว้าง พลั่วปลายแหลม ส้อมพรวนดิน ใช้งานได้จริง หรือจะเอาไว้ประดับตกแต่งมุมสวน