วัสดุรองก้น กระถาง กระบองเพชร (แคคตัส) ไม้อวบน้ำ กุหลาบหิน ใช้อะไรได้บ้าง??


ในการปลูกแคคตัส (กระบองเพชร) ไม้อวบน้ำ สิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากคือ วัสดุที่ใช้รองก้นกระถาง เพราะแคคตัสนั้น เป็นพืชที่ต้องการความชื้นน้อย และอยู่ในที่แห้งและโปร่ง ระบายน้ำได้ดี

โดยตามธรรมชาติ แคคตัสมันจะเกาะอยู่ตามซอกหิน มีเนื้อดินร่วนๆ เพียงเล็กน้อย การปลูกในกระถางก็ควรให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด เพื่อให้เขานั้น เจริญเติบโตงอกงามได้ดี

หินภูเขาไฟ

ข้อดี :
• ช่วยให้รากไม้งอกเร็ว เดินดี
• มีความพรุน โปร่ง ระบายน้ำดี
• มีธาตุอาหารในตัวเอง
• อายุการใช้งานนาน
• ใช้งานง่าย

ข้อเสีย :
• ราคาสูง
• หาซื้อยาก

สนใจสั่งซื้อ : หินภูเขาไฟ คลิก

cactus_002_brick

อิฐมอญ

ข้อดี :
ช่วยให้รากไม้งอกเร็ว

ข้อเสีย :
• การใช้งานยาก ต้องทุบให้ชิ้นเล็ก
เศษฝุ่นชอบจับตัวกันเป็นก้อน อุดทางระบายน้ำ
• มีเศษฝุ่น ต้องร่อนก่อนใช้งาน

cactus_002_chacol

ถ่านไม้

ข้อดี :
ราคาถูก ระบายความชื้นดี

ข้อเสีย :
• การใช้ง่ายยาก ต้องทุบให้ชิ้นเล็ก
• เป็นฝุ่นง่าย ไม่เหมาะกับคนที่แพ้
• มีเศษฝุ่น ต้องร่อนก่อนใช้งาน

cactus_00_coco

กาบมะพร้าว

ข้อดี :
ราคาถูก หาซื้อง่าย

ข้อเสีย :
อายุการใช้งานสั้น เสื่อมเร็ว
• เกิดโรคง่าย เช่น รา เพลี้ยแป้ง
• ต้องใช้ยาคอยควบคุมโรค