การสั่งซื้อ

พื้นที่ห่างไกล Flash Express

ภาคกลาง
ชลบุรี
20120ท่าเทววงษ์/เกาะสีชัง/ชลบุรี
ตราด
23170เกาะช้าง/เกาะช้าง/ตราด
เกาะช้างใต้/เกาะช้าง/ตราด
กาญจนบุรี
71180ชะแล/ทองผาภูมิ/กาญจนบุรี
ท่าขนุน/ทองผาภูมิ/กาญจนบุรี
ปิล๊อก/ทองผาภูมิ/กาญจนบุรี
ลิ่นถิ่น/ทองผาภูมิ/กาญจนบุรี
สหกรณ์นิคม/ทองผาภูมิ/กาญจนบุรี
ห้วยเขย่ง/ทองผาภูมิ/กาญจนบุรี
หินดาด/ทองผาภูมิ/กาญจนบุรี
71240ปรังเผล/สังขละบุรี/กาญจนบุรี
ไล่โว่/สังขละบุรี/กาญจนบุรี
หนองลู/สังขละบุรี/กาญจนบุรี
ภาคเหนือ
เชียงใหม่
50260ดอยเต่า/ดอยเต่า/เชียงใหม่50310อมก๋อย/อมก๋อย/เชียงใหม่
ท่าเดื่อ/ดอยเต่า/เชียงใหม่ยางเปียง/อมก๋อย/เชียงใหม่
มืดกา/ดอยเต่า/เชียงใหม่แม่ตื่น/อมก๋อย/เชียงใหม่
บ้านแอ่น/ดอยเต่า/เชียงใหม่ม่อนจอง/อมก๋อย/เชียงใหม่
บงตัน/ดอยเต่า/เชียงใหม่สบโขง/อมก๋อย/เชียงใหม่
โปงทุ่ง/ดอยเต่า/เชียงใหม่นาเกียน/อมก๋อย/เชียงใหม่
50270ช่างเคิ่ง/แม่แจ่ม/เชียงใหม่50350เมืองแหง/เวียงแหง/เชียงใหม่
ท่าผา/แม่แจ่ม/เชียงใหม่เปียงหลวง/เวียงแหง/เชียงใหม่
บ้านทับ/แม่แจ่ม/เชียงใหม่แสนไห/เวียงแหง/เชียงใหม่
แม่ศึก/แม่แจ่ม/เชียงใหม่58130บ้านจันทร์/กัลยาณิวัฒนา/เชียงใหม่
แม่นาจร/แม่แจ่ม/เชียงใหม่แม่แดด/กัลยาณิวัฒนา/เชียงใหม่
ปางหินฝน/แม่แจ่ม/เชียงใหม่แจ่มหลวง/กัลยาณิวัฒนา/เชียงใหม่
กองแขก/แม่แจ่ม/เชียงใหม่
น่าน
55130ปอน/ทุ่งช้าง/น่าน
งอบ/ทุ่งช้าง/น่าน
และ/ทุ่งช้าง/น่าน
ทุ่งช้าง/ทุ่งช้าง/น่าน
ห้วยโก๋น/เฉลิมพระเกียรติ/น่าน
ขุนน่าน/เฉลิมพระเกียรติ/น่าน
55220บ่อเกลือเหนือ/บ่อเกลือ/น่าน
บ่อเกลือใต้/บ่อเกลือ/น่าน
ภูฟ้า/บ่อเกลือ/น่าน
ดงพญา/บ่อเกลือ/น่าน
แม่ฮ่องสอน
58110บ้านกาศ/แม่สะเรียง/แม่ฮ่องสอน58130เวียงใต้/ปาย/แม่ฮ่องสอน
แม่สะเรียง/แม่สะเรียง/แม่ฮ่องสอนเวียงเหนือ/ปาย/แม่ฮ่องสอน
แม่คง/แม่สะเรียง/แม่ฮ่องสอนแม่นาเติง/ปาย/แม่ฮ่องสอน
แม่เหาะ/แม่สะเรียง/แม่ฮ่องสอนแม่ฮี้/ปาย/แม่ฮ่องสอน
แม่ยวม/แม่สะเรียง/แม่ฮ่องสอนทุ่งยาว/ปาย/แม่ฮ่องสอน
เสาหิน/แม่สะเรียง/แม่ฮ่องสอนเมืองแปง/ปาย/แม่ฮ่องสอน
ป่าแป๋/แม่สะเรียง/แม่ฮ่องสอน58140ขุนยวม/ขุนยวม/แม่ฮ่องสอน
สบเมย/สบเมย/แม่ฮ่องสอนแม่เงา/ขุนยวม/แม่ฮ่องสอน
แม่คะตวน/สบเมย/แม่ฮ่องสอนเมืองปอน/ขุนยวม/แม่ฮ่องสอน
กองก๋อย/สบเมย/แม่ฮ่องสอนแม่ยวมน้อย/ขุนยวม/แม่ฮ่องสอน
แม่สวด/สบเมย/แม่ฮ่องสอนแม่กิ๊/ขุนยวม/แม่ฮ่องสอน
ป่าโปง/สบเมย/แม่ฮ่องสอนแม่อูคอ/ขุนยวม/แม่ฮ่องสอน
แม่สามแลบ/สบเมย/แม่ฮ่องสอน58150สบป่อง/ปางมะผ้า/แม่ฮ่องสอน
58120แม่ลาน้อย/แม่ลาน้อย/แม่ฮ่องสอนปางมะผ้า/ปางมะผ้า/แม่ฮ่องสอน
แม่ลาหลวง/แม่ลาน้อย/แม่ฮ่องสอนถ้ำลอด/ปางมะผ้า/แม่ฮ่องสอน
ท่าผาปุ้ม/แม่ลาน้อย/แม่ฮ่องสอนนาปู่ป้อม/ปางมะผ้า/แม่ฮ่องสอน
แม่โถ/แม่ลาน้อย/แม่ฮ่องสอน
ห้วยห้อม/แม่ลาน้อย/แม่ฮ่องสอน
แม่นาจาง/แม่ลาน้อย/แม่ฮ่องสอน
สันติคีรี/แม่ลาน้อย/แม่ฮ่องสอน
ขุนแม่ลาน้อย/แม่ลาน้อย/แม่ฮ่องสอน
ตาก
63170อุ้มผาง/อุ้มผาง/ตาก63150ท่าสองยาง/ท่าสองยาง/ตาก
หนองหลวง/อุ้มผาง/ตากแม่ต้าน/ท่าสองยาง/ตาก
โมโกร/อุ้มผาง/ตากแม่สอง/ท่าสองยาง/ตาก
แม่จัน/อุ้มผาง/ตากแม่หละ/ท่าสองยาง/ตาก
แม่ละมุ้ง/อุ้มผาง/ตากแม่วะหลวง/ท่าสองยาง/ตาก
แม่กลอง/อุ้มผาง/ตากแม่อุสุ/ท่าสองยาง/ตาก
เพชรบูรณ์
67260หลักด่าน/น้ำหนาว/เพชรบูรณ์
วังกวาง/น้ำหนาว/เพชรบูรณ์
โคกมน/น้ำหนาว/เพชรบูรณ์
ภาคใต้
กระบี่
81150เกาะลันตาใหญ่/เกาะลันตา/กระบี่
เกาะลันตาน้อย/เกาะลันตา/กระบี่
ศาลาด่าน/เกาะลันตา/กระบี่
พังงา
82150คุระ/คุระบุรี/พังงา82160เกาะยาวน้อย/เกาะยาว/พังงา
บางวัน/คุระบุรี/พังงาเกาะยาวใหญ่/เกาะยาว/พังงา
เกาะพระทอง/คุระบุรี/พังงา
แม่นางขาว/คุระบุรี/พังงา
สุราษฎร์ธานี
84280เกาะพะงัน/เกาะพะงัน/สุราษฎร์ธานี
บ้านใต้/เกาะพะงัน/สุราษฎร์ธานี
เกาะเต่า/เกาะพะงัน/สุราษฎร์ธานี
ปัตตานี
94000สะบารัง/เมืองปัตตานี/ปัตตานี94160ยะรัง/ยะรัง/ปัตตานี
อาเนาะรู/เมืองปัตตานี/ปัตตานีสะดาวา/ยะรัง/ปัตตานี
จะบังติกอ/เมืองปัตตานี/ปัตตานีประจัน/ยะรัง/ปัตตานี
บานา/เมืองปัตตานี/ปัตตานีสะนอ/ยะรัง/ปัตตานี
ตันหยงลุโละ/เมืองปัตตานี/ปัตตานีระแว้ง/ยะรัง/ปัตตานี
คลองมานิง/เมืองปัตตานี/ปัตตานีปิตูมุดี/ยะรัง/ปัตตานี
กะมิยอ/เมืองปัตตานี/ปัตตานีวัด/ยะรัง/ปัตตานี
บาราโหม/เมืองปัตตานี/ปัตตานีกระโด/ยะรัง/ปัตตานี
ปะกาฮะรัง/เมืองปัตตานี/ปัตตานีคลองใหม่/ยะรัง/ปัตตานี
รูสะมิแล/เมืองปัตตานี/ปัตตานีเมาะมาวี/ยะรัง/ปัตตานี
ตะลุโบะ/เมืองปัตตานี/ปัตตานีกอลำ/ยะรัง/ปัตตานี
บาราเฮาะ/เมืองปัตตานี/ปัตตานีเขาตูม/ยะรัง/ปัตตานี
ปุยุด/เมืองปัตตานี/ปัตตานี94170เกาะเปาะ/หนองจิก/ปัตตานี
94120โคกโพธิ์/โคกโพธิ์/ปัตตานีคอลอตันหยง/หนองจิก/ปัตตานี
มะกรูด/โคกโพธิ์/ปัตตานีดอนรัก/หนองจิก/ปัตตานี
บางโกระ/โคกโพธิ์/ปัตตานีดาโต๊ะ/หนองจิก/ปัตตานี
ป่าบอน/โคกโพธิ์/ปัตตานีตุยง/หนองจิก/ปัตตานี
ทรายขาว/โคกโพธิ์/ปัตตานีท่ากำชำ/หนองจิก/ปัตตานี
ท่าเรือ/โคกโพธิ์/ปัตตานีบ่อทอง/หนองจิก/ปัตตานี
นาเกตุ/โคกโพธิ์/ปัตตานีบางเขา/หนองจิก/ปัตตานี
ช้างให้ตก/โคกโพธิ์/ปัตตานีบางตาวา/หนองจิก/ปัตตานี
94130ปะนาเระ/ปะนาเระ/ปัตตานีปุโละปุโย/หนองจิก/ปัตตานี
ท่าข้าม/ปะนาเระ/ปัตตานียาบี/หนองจิก/ปัตตานี
บ้านนอก/ปะนาเระ/ปัตตานีลิปะสะโง/หนองจิก/ปัตตานี
ดอน/ปะนาเระ/ปัตตานี94180นาประดู่/โคกโพธิ์/ปัตตานี
ท่าน้ำ/ปะนาเระ/ปัตตานีปากล่อ/โคกโพธิ์/ปัตตานี
คอกกระบือ/ปะนาเระ/ปัตตานีทุ่งพลา/โคกโพธิ์/ปัตตานี
พ่อมิ่ง/ปะนาเระ/ปัตตานีควนโนรี/โคกโพธิ์/ปัตตานี
บ้านกลาง/ปะนาเระ/ปัตตานีแม่ลาน/แม่ลาน/ปัตตานี
บ้านน้ำบ่อ/ปะนาเระ/ปัตตานีม่วงเตี้ย/แม่ลาน/ปัตตานี
94140มายอ/มายอ/ปัตตานีป่าไร่/แม่ลาน/ปัตตานี
ถนน/มายอ/ปัตตานี94220ไทรทอง/ไม้แก่น/ปัตตานี
ตรัง/มายอ/ปัตตานีไม้แก่น/ไม้แก่น/ปัตตานี
กระหวะ/มายอ/ปัตตานีตะโละไกรทอง/ไม้แก่น/ปัตตานี
ลุโบะยิไร/มายอ/ปัตตานีดอนทราย/ไม้แก่น/ปัตตานี
กระเสาะ/มายอ/ปัตตานี94230กะรุบี/กะพ้อ/ปัตตานี
เกาะจัน/มายอ/ปัตตานีตะโละดือรามัน/กะพ้อ/ปัตตานี
ปะโด/มายอ/ปัตตานีปล่องหอย/กะพ้อ/ปัตตานี
สาคอบน/มายอ/ปัตตานี94190ดอน/ปะนาเระ/ปัตตานี
สาคอใต้/มายอ/ปัตตานีควน/ปะนาเระ/ปัตตานี
สะกำ/มายอ/ปัตตานีกระหวะ/มายอ/ปัตตานี
ปานัน/มายอ/ปัตตานีลางา/มายอ/ปัตตานี
ตะโละแมะนา/ทุ่งยางแดง/ปัตตานีทุ่งคล้า/สายบุรี/ปัตตานี
พิเทน/ทุ่งยางแดง/ปัตตานีตันหยงจึงงา/ยะหริ่ง/ปัตตานี
น้ำดำ/ทุ่งยางแดง/ปัตตานีบาโลย/ยะหริ่ง/ปัตตานี
ปากู/ทุ่งยางแดง/ปัตตานี94110ตะลุบัน/สายบุรี/ปัตตานี
94150ตะโละ/ยะหริ่ง/ปัตตานีตะบิ้ง/สายบุรี/ปัตตานี
ตะโละกาโปร์/ยะหริ่ง/ปัตตานีปะเสยะวอ/สายบุรี/ปัตตานี
ตันหยงดาลอ/ยะหริ่ง/ปัตตานีบางเก่า/สายบุรี/ปัตตานี
ตันหยงจึงงา/ยะหริ่ง/ปัตตานีบือเระ/สายบุรี/ปัตตานี
ตอหลัง/ยะหริ่ง/ปัตตานีเตราะบอน/สายบุรี/ปัตตานี
ตาแกะ/ยะหริ่ง/ปัตตานีกะดุนง/สายบุรี/ปัตตานี
ตาลีอายร์/ยะหริ่ง/ปัตตานีละหาร/สายบุรี/ปัตตานี
ยามู/ยะหริ่ง/ปัตตานีมะนังดาลำ/สายบุรี/ปัตตานี
บางปู/ยะหริ่ง/ปัตตานีแป้น/สายบุรี/ปัตตานี
หนองแรต/ยะหริ่ง/ปัตตานี
ปิยามุมัง/ยะหริ่ง/ปัตตานี
ปุลากง/ยะหริ่ง/ปัตตานี
สาบัน/ยะหริ่ง/ปัตตานี
มะนังยง/ยะหริ่ง/ปัตตานี
ราตาปันยัง/ยะหริ่ง/ปัตตานี
จะรัง/ยะหริ่ง/ปัตตานี
แหลมโพธิ์/ยะหริ่ง/ปัตตานี
ยะลา
95000สะเตง/เมืองยะลา/ยะลา95140กายูบอเกาะ/รามัน/ยะลา
บุดี/เมืองยะลา/ยะลากาลูปัง/รามัน/ยะลา
ยุโป/เมืองยะลา/ยะลากาลอ/รามัน/ยะลา
ยะลา/เมืองยะลา/ยะลากอตอตือร๊ะ/รามัน/ยะลา
ท่าสาป/เมืองยะลา/ยะลาโกตาบารู/รามัน/ยะลา
หน้าถ้ำ/เมืองยะลา/ยะลาเกะรอ/รามัน/ยะลา
เปาะเส้ง/เมืองยะลา/ยะลาจะกว๊ะ/รามัน/ยะลา
บันนังสาเรง/เมืองยะลา/ยะลาท่าธง/รามัน/ยะลา
สะเตงนอก/เมืองยะลา/ยะลาเนินงาม/รามัน/ยะลา
ตาเซะ/เมืองยะลา/ยะลาบาลอ/รามัน/ยะลา
กรงปินัง/กรงปินัง/ยะลาบาโงย/รามัน/ยะลา
สะเอะ/กรงปินัง/ยะลาบือมัง/รามัน/ยะลา
ห้วยกระทิง/กรงปินัง/ยะลายะต๊ะ/รามัน/ยะลา
ปุโรง/กรงปินัง/ยะลาวังพญา/รามัน/ยะลา
95120ยะหา/ยะหา/ยะลาอาซ่อง/รามัน/ยะลา
ละแอ/ยะหา/ยะลาตะโล๊ะหะลอ/รามัน/ยะลา
ปะแต/ยะหา/ยะลา95150ธารโต/ธารโต/ยะลา
บาโร๊ะ/ยะหา/ยะลาบ้านแหร/ธารโต/ยะลา
ตาชี/ยะหา/ยะลาคีรีเขต/ธารโต/ยะลา
บาโงยซิแน/ยะหา/ยะลา95160ลิดล/เมืองยะลา/ยะลา
กาตอง/ยะหา/ยะลาลำใหม่/เมืองยะลา/ยะลา
กาบัง/กาบัง/ยะลาลำพะยา/เมืองยะลา/ยะลา
บาละ/กาบัง/ยะลาพร่อน/เมืองยะลา/ยะลา
95130บันนังสตา/บันนังสตา/ยะลา95170แม่หวาด/ธารโต/ยะลา
บาเจาะ/บันนังสตา/ยะลา95110เบตง/เบตง/ยะลา
ตาเนาะปูเต๊ะ/บันนังสตา/ยะลายะรม/เบตง/ยะลา
ถ้ำทะลุ/บันนังสตา/ยะลาตาเนาะแมเราะ/เบตง/ยะลา
ตลิ่งชัน/บันนังสตา/ยะลาอัยเยอร์เวง/เบตง/ยะลา
เขื่อนบางลาง/บันนังสตา/ยะลาธารน้ำทิพย์/เบตง/ยะลา
นราธิวาส
96000บางนาค/เมืองนราธิวาส/นราธิวาส96170บาเจาะ/บาเจาะ/นราธิวาส
ลำภู/เมืองนราธิวาส/นราธิวาสลุโบะสาวอ/บาเจาะ/นราธิวาส
มะนังตายอ/เมืองนราธิวาส/นราธิวาสกาเยาะมาตี/บาเจาะ/นราธิวาส
บางปอ/เมืองนราธิวาส/นราธิวาสปะลุกาสาเมาะ/บาเจาะ/นราธิวาส
กะลุวอ/เมืองนราธิวาส/นราธิวาสบาเระเหนือ/บาเจาะ/นราธิวาส
กะลุวอเหนือ/เมืองนราธิวาส/นราธิวาสบาเระใต้/บาเจาะ/นราธิวาส
โคกเคียน/เมืองนราธิวาส/นราธิวาส96180ยี่งอ/ยี่งอ/นราธิวาส
96110เจ๊ะเห/ตากใบ/นราธิวาสละหาร/ยี่งอ/นราธิวาส
ไพรวัน/ตากใบ/นราธิวาสจอเบาะ/ยี่งอ/นราธิวาส
พร่อน/ตากใบ/นราธิวาสลุโบะบายะ/ยี่งอ/นราธิวาส
ศาลาใหม่/ตากใบ/นราธิวาสลุโบะบือซา/ยี่งอ/นราธิวาส
บางขุนทอง/ตากใบ/นราธิวาสตะปอเยาะ/ยี่งอ/นราธิวาส
เกาะสะท้อน/ตากใบ/นราธิวาส96190มาโมง/สุคิริน/นราธิวาส
นานาค/ตากใบ/นราธิวาสสุคิริน/สุคิริน/นราธิวาส
โฆษิต/ตากใบ/นราธิวาสเกียร์/สุคิริน/นราธิวาส
96120สุไหงโก-ลก/สุไหงโก-ลก/นราธิวาสภูเขาทอง/สุคิริน/นราธิวาส
ปาเสมัส/สุไหงโก-ลก/นราธิวาสร่มไทร/สุคิริน/นราธิวาส
มูโนะ/สุไหงโก-ลก/นราธิวาส96210ซากอ/ศรีสาคร/นราธิวาส
ปูโยะ/สุไหงโก-ลก/นราธิวาสตะมะยูง/ศรีสาคร/นราธิวาส
96130ตันหยงมัส/ระแงะ/นราธิวาสศรีสาคร/ศรีสาคร/นราธิวาส
ตันหยงลิมอ/ระแงะ/นราธิวาสเชิงคีรี/ศรีสาคร/นราธิวาส
บองอ/ระแงะ/นราธิวาสกาหลง/ศรีสาคร/นราธิวาส
กาลิซา/ระแงะ/นราธิวาสศรีบรรพต/ศรีสาคร/นราธิวาส
บาโงสะโต/ระแงะ/นราธิวาส96220บองอ/ระแงะ/นราธิวาส
เฉลิม/ระแงะ/นราธิวาสจะแนะ/จะแนะ/นราธิวาส
มะรือโบตก/ระแงะ/นราธิวาสดุซงญอ/จะแนะ/นราธิวาส
จวบ/เจาะไอร้อง/นราธิวาสผดุงมาตร/จะแนะ/นราธิวาส
บูกิต/เจาะไอร้อง/นราธิวาสช้างเผือก/จะแนะ/นราธิวาส
มะรือโบออก/เจาะไอร้อง/นราธิวาส96150รือเสาะ/รือเสาะ/นราธิวาส
96140ปะลุรู/สุไหงปาดี/นราธิวาสสาวอ/รือเสาะ/นราธิวาส
สุไหงปาดี/สุไหงปาดี/นราธิวาสเรียง/รือเสาะ/นราธิวาส
โต๊ะเด็ง/สุไหงปาดี/นราธิวาสสามัคคี/รือเสาะ/นราธิวาส
สากอ/สุไหงปาดี/นราธิวาสบาตง/รือเสาะ/นราธิวาส
ริโก๋/สุไหงปาดี/นราธิวาสลาโละ/รือเสาะ/นราธิวาส
กาวะ/สุไหงปาดี/นราธิวาสรือเสาะออก/รือเสาะ/นราธิวาส
96160แว้ง/แว้ง/นราธิวาสโคกสะตอ/รือเสาะ/นราธิวาส
กายูคละ/แว้ง/นราธิวาสสุวารี/รือเสาะ/นราธิวาส
ฆอเลาะ/แว้ง/นราธิวาส
โละจูด/แว้ง/นราธิวาส
แม่ดง/แว้ง/นราธิวาส
เอราวัณ/แว้ง/นราธิวาส